Plåtslageri Norrköping
Plåtslageri Norrköping
 
Plåtslageri Norrköping

Plåtslageriarbeten

Vi utför allt inom plåtslageriarbete och är specialister på garneringsarbeten, montering av takhuvar, skorstenar, beslag, fasadarbeten, takplåt, hängrännor, stuprör och montering av takskydd m.m.

Servicearbeten

Servicearbeten

Vi har lång erfarenhet med serviceunderhåll av plåttak, plåtfasader och lokalisering av takläckage. Samt omfattar det även takstädning, reparationsarbeten, takmålning och snöröjning.

Hängrännor

Rotavdragsarbete

De flesta plåtslageriarbeten vi utför är rotavdragsberättigade om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad eller fritidsbostad som du äger och som du bor i.