Våra tjänster

Franzén och Svenssons Plåtslageri utför alla vanligt förekommande tjänster inom plåt vid nyproduktion, ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader som innefattar taktäckning, takplåtsmålning, inklädnad av skorstenar, fönsterbleck, hängrännor, stuprör, vindskiveplåt och takskydd m.m.

Vi har lång erfarenhet med serviceunderhåll av plåttak, plåtfasader och lokalisering av takläckage. Samt omfattar det även takstädning, reparationsarbeten, takmålning och snöröjning.

Kontakta oss du har några frågor eller funderingar!

För privatpersoner
Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget. De flesta plåtslageriarbeten vi utför är rotavdragsberättigade om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad eller fritidsbostad som du äger och som du bor i.

Takplåt